NORMWOOD LTD. is company mostly operating with logs, lumber, pallets and cleaved firewood.

 

NORMWOOD LTD. is running sawmill in northern part of Latvia. On sawmill there is kiln chamber certified to produce heat treated products according to ISPM15.

 

SIA Normwood ir noslēdzis 19.11.2020 līgumu Nr.SKV-L-2020/135 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

ERAF 20202